Informacje

Nazwa Firmy
Studniarstwo-Ślusarstwo Sikorski Tadeusz
NIP: 676-118-32-99

Adres i siedziba firmy:
ul. Stanisława Kmity 29
32-083 Balice 

+48 12 285 61 41 
+48 604 42 61 41

studnieudarowe@gmail.com

www.studnie.gtrnet.pl

Nasza oferta


Zakres usług:

1.       Wykonanie kompleksowo studni wierconej metodą udarową

* Wykonanie odwiertu w rurach osłonowych (stalowych)

* Zapuszczenie kolumny filtracyjnej o średnicy 225 mm i o podwyższonej grubości ścianki (8,6 mm) z ATESTEM DO WODY PITNEJ

*  Wykonanie filtra na kolumnie rur dostosowanego do warstwy wodonośnej

*  Wykonanie obsypki filtracyjnej o odpowiedniej granulacji dostosowanej do złoża

*  Wykonanie obudowy studni

*  Dokonanie odpompowania studni

·   Pompowanie oczyszczające

·   Pompowanie pomiarowe

·   Pobór wody do analizy bakteriologicznej i fizykochemicznej

*  Montaż pompy głębinowej w wykonanej studni oraz uruchomienie pompy

2.       Demontaż i montaż pomp głębinowych w istniejących studniach

3.       Konserwacja i renowacja studni kopanych i wierconych

4.       Odwierty pod pompy ciepła

5.       Likwidacja studni kopanych i wierconych

 

 

 

Galeria 

Copyright by GTRNET.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.